Maarit Myllynen (TaM) on helsinkiläinen kuvataiteilija ja taidepedagogi. Hänen erityisosaamistaan ovat monitaiteiset taidelähtöiset menetelmät sekä ekotaide, kuten kasvivärit kuvataiteessa. Maarit työskentelee erilaisissa monitaiteisissa ja -tieteisissä projekteissa sekä vetää ryhmille kuvataidekursseja taideterapeuttisella ja ekologisella otteella. Maarit kuuluu myös Toisissa tiloissa- esitystaiteen kollektiiviin. Vapaa-aikaansa hän  viettää maatilallaan Asikkalassa, jossa harjoittaa mm. sekopuutarhurointia sekä ekoprinttausta.

050 4032373
maarit.myllynen@gmail.com

Lauri Jäntti  on Helsingissä asuva kaupunkitaiteilija. Parhaillaan Jäntti toiimi väitöskirjatutkijana Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantiteteen osastolla. Jäntin intohimona ovat kaupunkitilaa toisin katsovat hankkeet, erilaisten maailmojen kokeileva törmäyttäminen ja sammaloituminen. Jäntti on myös todellisuuden tutkimuskeskus (TTK) -esitystaidekollektiivin jäsen.

040 5745781
lauri.t.jantti@helsinki.fi

Ota yhteyttä!

Työpari käy mielellään kertomassa kaupunkitaidehankkeiden tuottamisesta ja niihin liittyvistä pedagogisista lähestymistavoista sekä vetävät taiteen ja tieteen näkökulmia yhdistäviä työpajoja.