Galleria kasvihuoneessa yhdistyy kaikille kaupunkilaisille avoin kasvihuone, kokeilevan kaupunkitaiteen keskus ja yläkouluikäisiä helsinkiläisiä nuoria osallistava kaupunkitutkimuslaboratorio. 

Hankkeen ydin on kierrätysmateriaaleista Porthania -rakennuksen edustalle rakennettu pienikokoinen kasvihuone, joka on paljon muutakin kuin kasvihuone. Kyseessä on kaupunkitaiteilija, maantieteen väitöstutkija Lauri Jäntin sekä ekotaitelija, taidepedagogi Maarit Myllysen luotsaama -kaupunkitaidehanke. Kesäkuun alusta syyskuun loppuun asti kasvihuone toimii tilana ja paikkana erilaisille kaupunkikulttuurisille kokeiluille.

Ajatuksena on tuoda kaupungin kesään helposti lähestyttävä, vaihtoehtoisen kaupunkitaiteen,  uusiin suuntiin rönsyilevien tapahtumien ja yhteisen ihmettelyn  keidas — mahdollisuus maailmojen törmäämiseen. Hanke toteutetaan nyt toisen kerran ja sitä tukee Suomen Kulttuurirahasto.

Nuoret mukana taidesisältöjen luomisessa

Nuorilla on tänä vuonna merkittävä rooli Galleria Kasvihuoneen toteutuksessa. Keskeinen taidesisältö, kaupunkilaisia kohtauttava Keskustelupömpeli,  suunniteltiin yhteistyössä Käpylän Yhtenäiskoulussa opiskelevien nuorten (Iita Kiikkala, Maya Peltola, Alisa Kopponen, Emma Puhilas, Iida Unikkolinna & Miro Tallberg) kanssa osana keväällä 2023 toteutettua kokeellisen opetuksen työpajaa. Installaation ydin on keskusteluhyrrä, jonka pyöräyttäminen kutsuu keskusteluun siitä, mikä elämässä, maailmassa ja juuri tässä hetkessä on tärkeää.

Galleria Kasvihuoneella versoavat lisäksi tapahtumat, työpajat ja kaupunkitaide

Galleria Kasvihuoneella toteutetaan kasvukauden aikana erilaisia kokeellisia taidetapahtumia ja -työpajoja. Osa tapahtumista toteutetaan GK-työryhmän omin voimin, osa yhdessä muiden toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tapahtumat kytkeytyvät toisiinsa sekä kaupungin ja maailman toisinkuvitteluun tavalla, jota kuvaamme sekosysteemisyydeksiSekosysteemi on Galleria Kasvihuonetta  varten luotu taiteellinen käsite, joka maantieteen jälkihumanististen suuntauksien kanssa keskustellen viittaa ihmisen ja maailman yhteenkietoutumiseen sekä tässä ja nyt tapahtuvan todellisuuden ihmettelyyn yhdessä toisten kanssa.

Kuka tahansa voi ehdottaa oman tapahtumaansa toteutettavaksi Galleria Kasvihuoneen  interaktiivinen tapahtumakalenterin kautta

Tervetuloa keskustelemaan, huilaamaan, inspiroitumaan tai muuten vain viivähtämään Galleria Kasvihuoneelle!